Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 26.04.2016
  Повідомлення про виникнення особливої інформації емітентадата розміщення 12.07.2016
  Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів - дата розміщення 29.11.2016. 
  Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 28.11.16 - 30.11.16
  Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 26.04.16
  Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ ЗСК -  11.07.16
  Протокол загальних зборів акціонерів від 26.04.2016
  Повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів 08.07.2016
  Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 год
  Статут ПАТ ЗСК (нова редакція) - 16.05.16
  Повідомлення для акціонерів про реалізацію переважного права на придбання акцій - 15.08.16
  Рішення про приватне розміщення акцій (додаток до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів 08.07.2016) - дата розміщення 13.07.16
  Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів - дата розміщення 11.11.2016. 
  Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 08.07.2016 - дата розміщення 13.07.2016 

ПРАТ ЗСК Повідомлення про збори акціонерам про проведення річних загальних зборів 25.04.2018 - розміщено 23.03.2018

Повідомлення акціонерам про загальну кількість акцій Товариства та загальну кількість голосуючих акцій. - дата розміщення 24.04.2018

Річна інформація емітента за 2017 рік - дата розміщення 26.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформацiї емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - дата розміщення 27.04.2018

Повідомлення про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ ЗСК 25.04.2018 - дата розміщення 02.05.2018 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 27.09.2018 – дата розміщення 22.08.2018

Повідомлення акціонерам про загальну кількість акцій Товариства та загальну кількість голосуючих акцій - дата розміщення 26.09.2018

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 11.12.2018 – дата розміщення 09.11.2018

Повідомлення акціонерам про загальну кількість акцій Товариства та загальну кількість голосуючих акцій. - дата розміщення  10.12.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформацiї емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - дата розміщення 13.12.2018.

Повідомлення про виникнення особливої інформацiї емітента – Відомості про  схвалення значного правочину – дата розміщення 13.12.2018.

Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ ЗСК 11.12.2018 - дата розміщення 17.12.2018

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 25.04.2019  – дата розміщення 21.03.2019

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 25.04.2019  – дата розміщення 21.03.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» - дата розміщення 26.03.2019

Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» - дата розміщення 26.03.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій - дата розміщення 19.04.2019

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій - дата розміщення 19.04.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Повідомлення акціонерам про загальну кількість акцій Товариства та загальну кількість голосуючих акцій - дата розміщення 24.04.2019

Повідомлення акціонерам про загальну кількість акцій Товариства та загальну кількість голосуючих акцій - дата розміщення 24.04.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Повідомлення про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ ЗСК 25.04.2019 - дата розміщення 26.04.2019

Повідомлення про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ ЗСК 25.04.2019 - дата розміщення 26.04.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Повідомлення про виникнення особливої інформацiї емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - дата розміщення 26.04.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформацiї емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - дата розміщення 26.04.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік - дата розміщення 29.04.2019

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік -  дата розміщення 29.04.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Інформація про структуру власності  ПрАТ «ЗСК», 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі – дата розміщення 22.08.2019

Інформація про структуру власності  ПрАТ «ЗСК», 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі – дата розміщення 22.08.2019 (кваліфікована електронна печатка)

  INFORMATION on the adoption of a decision on the preliminary granting of consent to commit significant transactions - date of disclosure 06/17/2024

  00447818_report_1

  Archive of files


   INFORMATION on the change in the composition of the issuer's officials - disclosure date 06/17/2024.

   00447818_report

   Archive of files