ПРАТ ЗСК Повідомлення про збори акціонерам про проведення річних загальних зборів 25.04.2018 - розміщено 23.03.2018

Повідомлення акціонерам про загальну кількість акцій Товариства та загальну кількість голосуючих акцій. - дата розміщення 24.04.2018

Річна інформація емітента за 2017 рік - дата розміщення 26.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформацiї емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - дата розміщення 27.04.2018

Повідомлення про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ ЗСК 25.04.2018 - дата розміщення 02.05.2018 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 27.09.2018 – дата розміщення 22.08.2018

Повідомлення акціонерам про загальну кількість акцій Товариства та загальну кількість голосуючих акцій - дата розміщення 26.09.2018

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 11.12.2018 – дата розміщення 09.11.2018

Повідомлення акціонерам про загальну кількість акцій Товариства та загальну кількість голосуючих акцій. - дата розміщення  10.12.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформацiї емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - дата розміщення 13.12.2018.

Повідомлення про виникнення особливої інформацiї емітента – Відомості про  схвалення значного правочину – дата розміщення 13.12.2018.

Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ ЗСК 11.12.2018 - дата розміщення 17.12.2018