Сообщение о возникновении особой информации эмитента 26.04.2016
  Сообщение о возникновении особой информации эмитента - дата размещения 12.07.2016
  Сообщение о результатах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 28.11.2016. - дата размещения 29.11.2016
  Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 28.11.16 - дата размещения 30.11.16
  Сообщение о проведении общего собрания акционеров 26.04.16
  Сообщение о результатах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО ЗСК - дата размещения 11.07.16
  Протокол общего собрания акционеров от 26.04.2016
  Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров 08.07.2016
  Ежегодная информация эмитента ценных бумаг за 2015 год
  Устав ПАО ЗСК (новая редакция ) - дата размещения 16.05.16
  Сообщение для акционеров о реализации преодладающего права на приобретение акций - дата размещения 15.08.16
  Решение о частном размещении акций (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров 08.07.2016) - дата размещения 13.07.2016
  Сообщение о проведении внеочередного общего собрания аукционеров 28.11.2016 - дата размещения сообщения 11.11.2016
  Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 08.07.2016 - дата размещения 13.07.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - дата розміщення 29.12.2017

Повідомлення про підсумки голосування на позачергових ЗЗА, 21.12.2017 - дата розміщення 27.12.2017

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 21.12.2017 - дата розміщення 04.12.2017 

 ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров от 27.04.2017 - дата розмещення 08.05.2017  
  Сообщение о проведении годового общего собрания 27.04.2017 -дата размещения 24.03.2017 
  Сообщение о возникновении особой информации эмитента - Сведения о изменении состава должностных лиц емитента - дата розмещения 03.05.2017 
  Сообщение о результатах голосования на очередном общем собрании акционеров ПАО ЗСК 27.04.2017 - дата размещения 28.04.17 
  Сообщение о возникновении особой информации эмитента - дата розмещения 03.05.2017
  Ежегодная информация эмитента ценных бумаг за 2016 год

ПРАТ ЗСК Повідомлення про збори акціонерам про проведення річних загальних зборів 25.04.2018 - розміщено 23.03.2018

Повідомлення акціонерам про загальну кількість акцій Товариства та загальну кількість голосуючих акцій. - дата розміщення 24.04.2018

Річна інформація емітента за 2017 рік - дата розміщення 26.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформацiї емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - дата розміщення 27.04.2018

Повідомлення про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ ЗСК 25.04.2018 - дата розміщення 02.05.2018 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 27.09.2018 – дата розміщення 22.08.2018

Повідомлення акціонерам про загальну кількість акцій Товариства та загальну кількість голосуючих акцій - дата розміщення 26.09.2018

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 11.12.2018 – дата розміщення 09.11.2018

Повідомлення акціонерам про загальну кількість акцій Товариства та загальну кількість голосуючих акцій. - дата розміщення  10.12.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформацiї емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - дата розміщення 13.12.2018.

Повідомлення про виникнення особливої інформацiї емітента – Відомості про  схвалення значного правочину – дата розміщення 13.12.2018.

Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ ЗСК 11.12.2018 - дата розміщення 17.12.2018

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 25.04.2019  – дата розміщення 21.03.2019

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 25.04.2019  – дата розміщення 21.03.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» - дата розміщення 26.03.2019

Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» - дата розміщення 26.03.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій - дата розміщення 19.04.2019

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій - дата розміщення 19.04.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Повідомлення акціонерам про загальну кількість акцій Товариства та загальну кількість голосуючих акцій - дата розміщення 24.04.2019

Повідомлення акціонерам про загальну кількість акцій Товариства та загальну кількість голосуючих акцій - дата розміщення 24.04.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Повідомлення про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ ЗСК 25.04.2019 - дата розміщення 26.04.2019

Повідомлення про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ ЗСК 25.04.2019 - дата розміщення 26.04.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Повідомлення про виникнення особливої інформацiї емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - дата розміщення 26.04.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформацiї емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - дата розміщення 26.04.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік - дата розміщення 29.04.2019

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік -  дата розміщення 29.04.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Інформація про структуру власності  ПрАТ «ЗСК», 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі – дата розміщення 22.08.2019

Інформація про структуру власності  ПрАТ «ЗСК», 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі – дата розміщення 22.08.2019 (кваліфікована електронна печатка)

   Сведения о принятии решения о предварительном предоставлении согласия на совершение значительных сделок – дата раскрытия 17.06.2024

  00447818_report_1

  Доп архив файлов


   Сведения об изменении состава должностных лиц эмитента – дата раскрытия 17.06.2024.

   00447818_report

   Доп архив файлов