Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 26.04.2016
  Повідомлення про виникнення особливої інформації емітентадата розміщення 12.07.2016
  Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів - дата розміщення 29.11.2016. 
  Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 28.11.16 - 30.11.16
  Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 26.04.16
  Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ ЗСК -  11.07.16
  Протокол загальних зборів акціонерів від 26.04.2016
  Повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів 08.07.2016
  Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 год
  Статут ПАТ ЗСК (нова редакція) - 16.05.16
  Повідомлення для акціонерів про реалізацію переважного права на придбання акцій - 15.08.16
  Рішення про приватне розміщення акцій (додаток до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів 08.07.2016) - дата розміщення 13.07.16
  Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів - дата розміщення 11.11.2016. 
  Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 08.07.2016 - дата розміщення 13.07.2016