Оголошення про проведення щорічних загальних зборів 24.04.2015 (20.03.2015)
  Протокол № 1 чергових загальних зборів акціонерів 24.04.2015
  
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 24.04.2015