Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 25.04.2019  – дата розміщення 21.03.2019

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 25.04.2019  – дата розміщення 21.03.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» - дата розміщення 26.03.2019

Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» - дата розміщення 26.03.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій - дата розміщення 19.04.2019

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій - дата розміщення 19.04.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Повідомлення акціонерам про загальну кількість акцій Товариства та загальну кількість голосуючих акцій - дата розміщення 24.04.2019

Повідомлення акціонерам про загальну кількість акцій Товариства та загальну кількість голосуючих акцій - дата розміщення 24.04.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Повідомлення про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ ЗСК 25.04.2019 - дата розміщення 26.04.2019

Повідомлення про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ ЗСК 25.04.2019 - дата розміщення 26.04.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Повідомлення про виникнення особливої інформацiї емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - дата розміщення 26.04.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформацiї емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - дата розміщення 26.04.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік - дата розміщення 29.04.2019

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік -  дата розміщення 29.04.2019 (кваліфікована електронна печатка)

Інформація про структуру власності  ПрАТ «ЗСК», 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі – дата розміщення 22.08.2019

Інформація про структуру власності  ПрАТ «ЗСК», 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі – дата розміщення 22.08.2019 (кваліфікована електронна печатка)