Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
  
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента