Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік 
  Оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 2013 р 
  Оголошення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 11.09.2013 р.
  Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 12.09.2013. 
  Повідомлення про порядок реалізації переважного права на придбання розміщуваних простих іменних акцій 
  Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах від 11.09.2013
  Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 20.06.2013.
  Оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 18.06.2013 р