Оголошення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 21.03.2014 р
   Протокол про підсумки голосування на позачергових зборах акціонерів 21.03.2014 21.03.2014
  Оголошення про проведення річних загальних зборів акціонерів 24.06.2014
  Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації 21.02.2014
  Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 24.06.2014 р.
  Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 21.02.2014
  Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік 
  Оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 17.04.2014 р.
  Протокол про підсумки реєстрації учасників чергових зборів ПАТ ЗСК 17.04.2014 р 17.04.2014 р